Portfolio Sieta Keizer

Hoe hebben we de dingen met elkaar georganiseerd, wat is onze visie op leven, hoe gaan we met onszelf en met anderen om. Wat is de waarde van het leven en van contact binnen het leven. En nog zoveel meer. Daar ligt mijn interesse. Ik coach talent en maak theater.